تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت


اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

دسته بندی سایت

پرفروش ترین ها

  پر فروش ترین های فورکیا


  پر بازدید ترین های فورکیا

  پیوند ها

  آمار بازدید

  • بازدید امروز : 20
  • بازدید دیروز : 16
  • بازدید کل : 25841

  پایان نامه شهر ناییـن


  بنیـاد ایـران‌شنـاسی

  پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

  رشته: ایران‌شناسی

  گرایش: فرهنگ مردم، آداب و رسوم و میراث فرهنگی

  عنوان:

  شهر ناییـن

  استـاد راهنمـا:

  دکتـر محمدرضا نصیـری

  برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

  (در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

  تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

  (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

  فهرست مطالب:

  چکیده

  فصل اول: گستره علمی مسئله مورد بررسی

  1-1. مقدمه……………………………………………………………………………………………………………. 2

  1-2. بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………. 3

  1-3. اهمیت و ضرورت تحقیق……………………………………………………………………………………… 4

  1-4. اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………… 4

  1-5. پرسش‌های تحقیق……………………………………………………………………………………………… 4

  1-5-1. پرسش اصلی………………………………………………………………………………………………… 4

  1-5-2. پرسش‌های فرعی……………………………………………………………………………………………. 4

  1-6. فرضیه‌…………………………………………………………………………………………………………… 5

  1-7. روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………. 5

  1-8. معرفی منابع…………………………………………………………………………………………………….. 5

  1-9. پیشینه……………………………………………………………………………………………………………. 6

  1-10. محدودیت‌ها…………………………………………………………………………………………………… 6

  فصل دوم: ساختار طبیعی و جغرافیایی شهر نایین

  2- 1‌. شناخت موقعیت جغرافیایی نایین…………………………………………………………………………….. 9

  2-2. شناخت ویژگی‌های طبیعی و جغرافیایی……………………………………………………………………… 9

  2-2-1 . پستی و بلندی و خصوصیات زمین شناسی………………………………………………………………. 9

  2-2-1-1. کوه‌ها……………………………………………………………………………………………………… 9

  2-2-1-2. زمین‌شناسی شهرستان نایین……………………………………………………………………………. 10

  2-2-1-3. معادن……………………………………………………………………………………………………. 11

  2-2-1-4. زلزله…………………………………………………………………………………………………….. 11

  2-2-2. خصوصیات اقلیمی………………………………………………………………………………………… 11

  2 – 2-2-1. آب و هوا……………………………………………………………………………………………… 11

  2-2-2-2. بارندگی…………………………………………………………………………………………………. 11

  2 – 2-3. منابع آب…………………………………………………………………………………………………. 12

  2– 2-3-1. قنات……………………………………………………………………………………………………. 12

  2-2-3-1‌-1. قنات‌های شهر……………………………………………………………………………………….. 13

  2 – 2-3-2. آب‌انبار………………………………………………………………………………………………… 14

  2-2-4. سایر ویژگی‌های محیطی………………………………………………………………………………….. 14

  2– 2-4-1 . باد……………………………………………………………………………………………………… 14

  2 – 2 – 4 -2. خاک……………………………………………………………………………………………….. 15

  2 – 2-4- 3 . مراتع………………………………………………………………………………………………… 15

  2-2-4-4. گونه‌های گیاهی و جانوری نایین…………………………………………………………………….. 15

  2- 3 . موقعیت نایین در تقسیمات کشوری………………………………………………………………………. 16

  2-4. ارتباطات……………………………………………………………………………………………………….. 18

  فصل سوم: ساختار تاریخی شهر نایین

  3-1. مفهوم شهر…………………………………………………………………………………………………….. 20

  3-2. نام شهر و ریشه‌های تاریخی آن……………………………………………………………………………… 21

  3-2-1. وجه تسمیۀ نایین………………………………………………………………………………………….. 21

  3- 3. تاریخ شهر نایین……………………………………………………………………………………………… 23

  3-3-1. تاریخ شهر نایین( قبل از اسلام)………………………………………………………………………….. 23

  3-3-1-1. کهندژ……………………………………………………………………………………………………. 25

  3-3-1-2.دین………………………………………………………………………………………………………. 26

  3-3-2. تاریخ شهر نایین( بعد از اسلام)…………………………………………………………………………… 27

  3 -3-2-1. صفاریان………………………………………………………………………………………………… 27

  3-3-2-2. آل بویه………………………………………………………………………………………………….. 29

  3-3-2-3. دوره مغول و ایلخانان………………………………………………………………………………….. 32

  3-3-2-4. پس از مغول و ایلخانان………………………………………………………………………………… 33

  3-3-2-5. صفویه…………………………………………………………………………………………………… 34

  3-3-2-5-1. درگیری‌های نعمتی و حیدری……………………………………………………………………… 37

  3-3-2-6. پس از صفویه…………………………………………………………………………………………… 37

  3-3-2-7. دوره مشروطه…………………………………………………………………………………………… 38

  فصل چهارم: ساختار اقتصادی شهر نایین

  4-1. پیش‌درآمد……………………………………………………………………………………………………… 41

  4 – 2. شیوه‌های معیشت…………………………………………………………………………………………… 41

  4 –2- 1‌. کشاورزی………………………………………………………………………………………………… 42

  4 – 2- 2‌. دامپروری………………………………………………………………………………………………… 43

  4 – 2- 3‌. صنایع دستی…………………………………………………………………………………………….. 43

  4 –3. مشاغل………………………………………………………………………………………………………… 44

  4 –3- 1‌. مشاغل فراموش‌شده…………………………………………………………………………………….. 44

  4 –3- 2‌. مشاغل رو به زوال………………………………………………………………………………………. 44

  4 –3- 3. مشاغل کنونی……………………………………………………………………………………………. 44

  4 –3- 4 . مشاغل بی‌مکان…………………………………………………………………………………………. 45

  4 –4. صنایع دستی( گذشته و امروز)……………………………………………………………………………… 45

  4 –4- 1 . کرباس‌بافی………………………………………………………………………………………………. 45

  4 –4- 2 . رنگرزی (صباغی)………………………………………………………………………………………. 46

  4 –4- 3 . عبابافی…………………………………………………………………………………………………… 46

  4-4-3-1. تاریخچه و مرکز عبا‌بافی………………………………………………………………………………. 47

  4-4-3-2. دستگاه عبابافی………………………………………………………………………………………….. 47

  4-4-3-3. مراحل تولید……………………………………………………………………………………………. 47

  4-4-3-3-1.حلاجی……………………………………………………………………………………………….. 48

  4-4-3-3-2. ریسندگی……………………………………………………………………………………………. 48

  4-4-3-3-3. بافت عبا……………………………………………………………………………………………… 48

  4-4-3-4. انواع عبا………………………………………………………………………………………………… 49

  4-4-3-5. پارچه‌های صادراتی از جنس عبایی…………………………………………………………………… 49

  4-4-3-6.کارگاه‌های عبابافی………………………………………………………………………………………. 49

  4-4-3-7.رکود عبابافی…………………………………………………………………………………………….. 50

  4 –4- 4 . سفالگری………………………………………………………………………………………………… 50

  4-4-4 -1. محصولات سفالی……………………………………………………………………………………… 51

  4 –4- 5 . کاشی‌کاری………………………………………………………………………………………………. 52

  4 –4- 6 . گلیم‌بافی…………………………………………………………………………………………………. 53

  4 –4–6– 1 .گلیم جٌلی…………………………………………………………………………………………….. 53

  4 –4–6– 2 .گلیم مویی……………………………………………………………………………………………. 54

  4 –4–6– 3 .گلیم سَرخِفتی (سر پُنچی)…………………………………………………………………………… 54

  4-4-7. قالی‌بافی…………………………………………………………………………………………………….. 54

  4-4-7-1. سابقه فرش نایین……………………………………………………………………………………….. 54

  4-4-7-2. طرح و نقشه قالی نایین……………………………………………………………………………….. 55

  4-4-7-3. رنگ قالی نایین…………………………………………………………………………………………. 55

  4-4-7-4. رونق فرش نایین……………………………………………………………………………………….. 56

  4 –4- 8 . صنایع نوین……………………………………………………………………………………………… 57

  فصل پنجم: ساختار اجتماعی شهر نایین

  5-1. جمعیت‌………………………………………………………………………………………………………… 59

  5-1-1. نسبت جنسیتی…………………………………………………………………………………………….. 59

  5-1-2. تراکم جمعیت……………………………………………………………………………………………… 59

  5-2. نژاد مردم نایین………………………………………………………………………………………………… 60

  5-3. گروه‌های اجتماعی……………………………………………………………………………………………. 60

  5-3-1. خانواده……………………………………………………………………………………………………… 60

  5-3-2. طایفه……………………………………………………………………………………………………….. 61

  5-3-3. همسایه…………………………………………………………………………………………………….. 61

  5-3-4. کوی و محله……………………………………………………………………………………………….. 61

  5-3 -5. منزلت اجتماعی و اقتصادی……………………………………………………………………………… 61

  5-3-6. هواداری فرقه‌ای…………………………………………………………………………………………… 61

  5-3-7. شغل………………………………………………………………………………………………………… 62

  5-3-8. سواد………………………………………………………………………………………………………… 62

  5-3-9. زبان…………………………………………………………………………………………………………. 62

  5-4. اداره شهر………………………………………………………………………………………………………. 62

  5-4-1. ریش‌سفید………………………………………………………………………………………………….. 62

  5-4-2. کدخدا………………………………………………………………………………………………………. 62

  5-4-3. عیاران………………………………………………………………………………………………………. 62

  5-4-4. کلانتر………………………………………………………………………………………………………. 63

  5-4-5. حاکم……………………………………………………………………………………………………….. 63

  5-4-6. روحانیان……………………………………………………………………………………………………. 63

  5-5. خانواده‌های قدیمی و کهن شهر……………………………………………………………………………… 63

  5-5-1. ادیب……………………………………………………………………………………………………….. 63

  5-5-2. آقا بزرگی…………………………………………………………………………………………………… 64

  5-5-3. بقایی‌………………………………………………………………………………………………………… 64

  5-5-4. بلاغی………………………………………………………………………………………………………. 64

  5-5-5. بمانی‌……………………………………………………………………………………………………….. 64

  5-5-6. پیرنیا………………………………………………………………………………………………………… 64

  5- 5-7.چاووش (شهدادی)………………………………………………………………………………………… 64

  5- 5-8. چماقی(سادات حسینی)………………………………………………………………………………….. 64

  5-5-9. سادات خطیبی……………………………………………………………………………………………… 65

  5-5-10. حکیمی (سادات حسینی)………………………………………………………………………………… 65

  5-5-11. خادم‌العلومی(سادات حسینی)…………………………………………………………………………… 65

  5-5-12. خطیبی (سادات تحویلداری)……………………………………………………………………………. 65

  5-5-13. رنگرز(صباغ-سرای نو)………………………………………………………………………………….. 66

  5-5 -14. شعاعی……………………………………………………………………………………………………. 66

  5-5-15.مصلایی……………………………………………………………………………………………………. 66

  5-5-15. ملا شفیعایی………………………………………………………………………………………………. 66

  5-5-16. شهداد-شهدادی………………………………………………………………………………………….. 66

  5-5-17. شیخ‌الاسلامی……………………………………………………………………………………………… 66

  5-5-18. طباطبایی (سادات)……………………………………………………………………………………….. 67

  5-5-19. سید ابراهیمی…………………………………………………………………………………………….. 67

  5-5-20. سادات نقیبی……………………………………………………………………………………………… 67

  5-5-21. وکیلی(شهدادی)………………………………………………………………………………………….. 67

  5-5-22. شیخی‌…………………………………………………………………………………………………….. 68

  5-5-23. عالَمی(شهدادی)………………………………………………………………………………………….. 68

  5-5-24. عامری…………………………………………………………………………………………………….. 68

  5-5-25. قاضی عسگر……………………………………………………………………………………………… 68

  5-5-26. قاضی‌زاده…………………………………………………………………………………………………. 69

  5-5-27. کاشفی…………………………………………………………………………………………………….. 69

  5-5-28. مصاحبی (از نایین و محمدیه)………………………………………………………………………….. 69

  5-5-29. مفیدی (شهدادی)………………………………………………………………………………………… 69

  5-5-30. وزیری(سادات حسینی)…………………………………………………………………………………. 69

  5-5-30-1. سادات بیانی…………………………………………………………………………………………… 70

  5-5-30-2. سادات وزیری………………………………………………………………………………………… 70

  5-5-30-3. سادات تحویلداری……………………………………………………………………………………. 70

  5-5-30-4. سادات طباطبایی………………………………………………………………………………………. 70

  5-5-30-5. عریضی (سادات حسینی)……………………………………………………………………………. 71

  5-5-30-6. نوجوکی (سادات حسینی)…………………………………………………………………………… 71

  5-5-30-7. سادات گَوَرتی………………………………………………………………………………………… 71

  5-5-31. منشی‌باشی………………………………………………………………………………………………… 71

  5-5-32. خاندان‌های متفرقه……………………………………………………………………………………….. 71

  فصل ششم: ساختار فرهنگی شهر نایین

  6-1.آداب و رسوم (ملی و مذهبی)………………………………………………………………………………… 73

  6-1-1. استقبال از نوروز…………………………………………………………………………………………… 73

  6-1-2. پنجه دزدیده……………………………………………………………………………………………….. 73

  6-1-2-1. روز اول پنجه (نومبایی)……………………………………………………………………………….. 74

  6-1-2-2. روز دوم پنجه…………………………………………………………………………………………… 75

  6-1-2-3. روز سوم پنجه…………………………………………………………………………………………. 75

  6-1-2-4. روز چهارم پنجه……………………………………………………………………………………….. 75

  6-1-2-5. روز پنجم پنجه(روز عَلَفه)……………………………………………………………………………. 75

  6-1-2-5-1. حمام‌رفتن……………………………………………………………………………………………. 76

  6-1-2-5-2. رفتن به مزار…………………………………………………………………………………………. 76

  6-1-2-5-3. آشتی و صلح………………………………………………………………………………………… 76

  6-1-3. چهارشنبه سرخی (چهار‌شنبه سوری)……………………………………………………………….. 77

  6-1-3-1. فال‌گوش………………………………………………………………………………………………… 77

  6-1-4. نوروز……………………………………………………………………………………………………….. 78

  6-1-4-1. هفت‌سین……………………………………………………………………………………………….. 78

  6-1-4-3. سیزده‌بدر………………………………………………………………………………………………… 80

  6-1-5. عزاداری‌ها………………………………………………………………………………………………….. 80

  6-1-5-1. محرم و صفر……………………………………………………………………………………………. 80

  6-1-5-1-1. آیین سنتی “چِق‌چِقه‌زنی”………………………………………………………………………….. 80

  6-1-5-1-2. مراسم “جوش‌زدن”………………………………………………………………………………… 81

  6-1-5-1-3.تاسوعا………………………………………………………………………………………………… 81

  6-1-5-1-4. عاشورا……………………………………………………………………………………………….. 82

  6-1-5-2. مراسم ختم……………………………………………………………………………………………… 82

  6-1-5-2-1. اولین روز……………………………………………………………………………………………. 82

  6-1-5-2-2. ماه‌…………………………………………………………………………………………………… 82

  6-1-6. ازدواج………………………………………………………………&hel

    انتشار : ۱ تیر ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 295
  کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

  کسب درآمد اینترنتی 300000 تومان در خانه در کمتر از 30

  این محصول آپدیت شد تاریخ 1396/11/12 بسم الله الرحمن الرحیم سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم مثلا یک فرد به طور میانگین اگر 12 ساعت کارکند و ...

  کسب درآمد از اینترنت روزی 1/5 میلیون تومان تضمینی

  کسب درآمد از اینترنت روزی 1/5 میلیون تومان تضمینی

  بسم الله الرحمن الرحیم*نکته مهم*لطفا قبل از اینکه به پشتیبانی پیام بدهید و سوال بپرسید ابتدا تمام توضیحات موجود در این صفحه را مطالعه کنید و سوالات متداول و دیدگاه های کاربران به همراه پاسخ های داده شده را با دقت بخوانید. چون اکثر سوالاتی که شما عزیزان از پشتیبانی میپرسید ...

  ردیابی افراد بدون نیاز به نصب نرم افزار+ردیاب

  ردیابی افراد بدون نیاز به نصب نرم افزار+ردیاب

  معرفی نرم افزار: ردیابی افراد در تلگرام+شناسایی آدرس محل سکونت + شماره یاب این ردیاب کاملا قانونی و مطابق با قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.و هیچ گونه هک کردن و یا رفتن به اطلاعات شخصی طرف در کار نبوده و تمام آموزشها مطابق با قوانین جمهوری اسلامی میباشد،و هیچ گونه ورود ...

  کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

  کسب درامداز اینترنت ماهیانه 8میلیون تومان

  پکیج کسب درآمداسان از اینترنت اپدیت جدید3 دی1396 مناسب برای تمامی افرادباهرسن ودانشی این فرصت هرگز تکرار نمیشود عجله کنید تضمین100%بازگشت وجه درصورت عدم کسب این مبلغ هدیه ویژه پس از خرید این محصول: 1.نرم افزار کی به وای فای وصله نرم افزاری برای شناسایی ...

  افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

  افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

  بلند قامت بودن یک امتیاز بزرگ برای شماست! سلام بیتا بیات هستم کارشناس فیزیولوژی ورزشی،لازم دانستم قبل از این که شما با روش گرو تالر داینامیک آشنا شوید چند تا نکته رو صادقانه خدمتتان عرض کنم همانطور که تو اینستاگرام(khosh.andam@)نوشتم خیلی اتفاقی با این متد آشنا ...

  کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

  کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم ( با تضمین

  کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم قبل از هر چیزی اجازه دهید به این نکته اشاره کنم که هنگام خرید کتاب چگونه هر شخصی را عاشق خود کنیم، دقت کنید شماره ی تماس مسئول و پشتیبان فروش درج شده باشد در غیر اینصورت آن خرید قابل اطمینان نیست. متاسفانه بعضی افراد با کپی تبلیغات کتاب ...

  گنج نامه احمد وزیر وگنج نامه شیخ بهایی(کامل)

  گنج نامه احمد وزیر وگنج نامه شیخ بهایی(کامل)

  کتاب ارزشمند ونایاب گنج نامه شیخ بهایی واحمد وزیر دانلود کتاب نسخه نامه احمد وزیری (گنجنامه شیخ بهایی) با ۲۱۰۲ سند و نسخه معتبر نسخه نامه احمد وزیرکتابی جهت کاوش وتحقیق و پژوهش در علم گنج پژوهی برای محققین این علوم کهن شامل ۲۰۷ صفحه و بابیش از هزاران سند ...

  اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

  اد ممبر بینهایت ( افزایش ممبر(اعضای) کانال،ربات و

  -اد ممبر بینهایت- {افزایش ممبر(اعضای) فیک کانال،ربات و گروه تلگرام و...} Addmember نسخه ویژه(VIP) تمامی و کامل ترین نرم افزار های افزایش ممبر واقعی و فیک و آموزش های آن، که در اینترنت و بازار به قیمت های بالا به فروش می رسد را یک جا و مرتب و منظم به همراه راهنما در هر بخش، با قیمتی ...

  دانلود طرح جابر اول دبستان حیوانات اهلی به همراه

  دانلود طرح جابر اول دبستان حیوانات اهلی به همراه

  دانلود طرح جابر اول دبستان حیوانات اهلی به همراه دفتر کارنما در قالب ورد و قابل ویرایش تهیه شده توسط تیم تخصصی همشاگردی سلام. این محصول با نام دانلود طرح جابر اول دبستان حیوانات اهلی به همراه دفتر کارنما کاملترین نمونه طرح جابر در این رابطه در فضای مجازی است که در اختیار شما ...

  جزوه دست نویس تاریخ ادبیات

  جزوه دست نویس تاریخ ادبیات

  جزوه دست نویس تاریخ ادبیات عمومی.کل نکته های تاریخ ادبیات جمع اوری شده.توسط رتبه ۲۱ سراسری که واسه خودش نکته برداری کرده.بسیار بسیار ارزشمند.پیشنهاد میکنم این جزوه رو از دست ندهید.واسه کنکور همین جزوه دست نویس رو بخونید کافیه. ...

  درمان قطعی و همیشگی زود انزالی (بدون بازگشت)

  چطور درمان قطعی زودانزالی را پیدا کردم سرانجام علت اصلی زود انزالی کشف شد درمان زود انزالی به دور از هیاهوی تبلیغات ؛ مطلبی که میخوانید تبلیغات نیست لطفاً تا آخر با دقت بخوانید چون مطمئنیم هم شگفت زده خواهید شد هم به نتیجه خواهید رسید باز هم تأکید میکنم ...

  دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

  دانلود کتاب آموزش خوشنویسی با قلم و خودکار همراه

  محتوای این مجموعه کامل آموزش خوشنویسی: 1- آموزش خوشنویسی با خودکار 2-سرمشق های خوشنویسی 3- آموزش خط تحریری 4-آداب خوش نویسی فايده اول خوشنويسی: كه روحي و دروني است ٬رويت خط زيبا موجب بهجت روحي و حظ معنوي مي شود و البته بهره معنوي خوشنويس مضاعف و مبتدا است و آثار و بركاتي ...

  طرح جابر کلاس ششم ابتدایی پوسیدگی دندان به همراه

  طرح جابر کلاس ششم ابتدایی پوسیدگی دندان به همراه

  طرح جابر کلاس ششم ابتدایی پوسیدگی دندان به همراه دفتر کارنما در قالب ورد و قابل ویرایش تهیه شده توسط تیم تخصصی همشاگردی سلام. این محصول با نام طرح جابر کلاس ششم ابتدایی پوسیدگی دندان به همراه دفتر کارنما کاملترین نمونه طرح جابر در این رابطه در فضای مجازی است که در اختیار شما ...

  طرح جابر پایه سوم دبستان ابر ها و انواع آن به

  طرح جابر پایه سوم دبستان ابر ها و انواع آن به

  طرح جابر پایه سوم دبستان ابر ها و انواع آن به همراه دفتر کارنما در قالب ورد و قابل ویرایش تهیه شده توسط تیم تخصصی همشاگردی سلام. این محصول با نام طرح جابر پایه سوم دبستان ابر ها و انواع آن به همراه دفتر کارنما کاملترین نمونه طرح جابر در این رابطه در فضای مجازی است که در اختیار ...

  بهترین نمونه طرح جابر چهارم آشنایی با قلب به

  بهترین نمونه طرح جابر چهارم آشنایی با قلب به

  بهترین نمونه طرح جابر چهارم آشنایی با قلب به همراه دفتر کارنما در قالب ورد و قابل ویرایش تهیه شده توسط تیم تخصصی همشاگردی سلام. این محصول با نام بهترین نمونه طرح جابر چهارم آشنایی با قلب به همراه دفتر کارنما کاملترین نمونه طرح جابر در این رابطه در فضای مجازی است که در اختیار ...

  نمونه طرح جابر پنجم ابتدایی چشم انسان به همراه

  نمونه طرح جابر پنجم ابتدایی چشم انسان به همراه

  نمونه طرح جابر پنجم ابتدایی چشم انسان به همراه دفتر کارنما در قالب ورد و قابل ویرایش تهیه شده توسط تیم تخصصی همشاگردی سلام. این محصول با نام نمونه طرح جابر پنجم ابتدایی چشم انسان به همراه دفتر کارنما کاملترین نمونه طرح جابر در این رابطه در فضای مجازی است که در اختیار شما قرار ...

  دانلود رایگان افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

  دانلود رایگان افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

  افزایش قد جذابیت شما را افزون اعتماد بنفس شما را شارژ و امتیازی خواهد شد برای رسیدن به موفقیت _بر اساس مطالعات انجام شده هر اینچ (هر اینچ برابر با دو ونیم سانت است)اضافه قد نتایج زیر را در بر خواهد داشت _افزایش درآمد سالانه به میزان ۵٠٠دلار _افزایش بلندی ...

  دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

  دانلود پکیج درآمدزایی 400هزارتومن ناچیز در 40دقیقه

  برای درآمدزایی فوق العاده، فقط توضیحات زیر را تا انتها بخوانید. ما درآمد شما را تضمین می کنیم. واقعا ده میلیون تومن درآمد ماهیانه هیچ چیز خاصی نیست. اینقد واسه خودتون بزرگ و دست نیافتنیش نکنین دوستان من، اگه به ضمیرناخودآگاه خودتون القا کردین که اون بزرگه و شما ...

  نکات ترجمه عربی

  نکات ترجمه عربی

  جزوه کامل نکات ترجمه عربی به همراه ارائه نکات تکنیکی و تستی عالی دیگر برای ترجمه بهانه نیاورید ...

  دریافت فایل : نکات ترجمه عربی
  نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

  نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی

  نرم افزار برنامه ساز اندروید نسخه طلایی و بدون نیاز به ارتقا توجه :مشکل امضا با کلید دیباگ دراین نسخه کاملا رفع شده و برنامه ها به بازار ارسال می شوند اگر به این مشکل برخوردید ما 10برابر پولتان را پس میدهیم. این نرم افزار بر روی اندروید قابل نصب میباشد 100% مورد تایید ...

  نمونه طرح جابر کلاس پنجم شکل گیری رنگین کمان ها

  نمونه طرح جابر کلاس پنجم شکل گیری رنگین کمان ها

  نمونه طرح جابر کلاس پنجم شکل گیری رنگین کمان ها به همراه دفتر کارنما در قالب ورد و قابل ویرایش تهیه شده توسط تیم تخصصی همشاگردی سلام. این محصول با نام نمونه طرح جابر کلاس پنجم شکل گیری رنگین کمان ها به همراه دفتر کارنما کاملترین نمونه طرح جابر در این رابطه در فضای مجازی است که ...

  دانلود کتاب الگوهای شمعی ژاپنی استیو نیسون

  دانلود کتاب الگوهای شمعی ژاپنی استیو نیسون

  راهنمای معاصر از شیوه سرمایه گذاری کهن شرق دور آیا مایلید سیستمی در تحلیل تکنیکال را که عصاره قرن‌ها کار مداوم است بیاموزید؟ سیستمی که انعطاف‌پذیری آن به حدی است که می‌توان آنرا با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال آمیخت؟ سیستمی قدرتمند که استفاده از آن، لذت وافری را به ...

  کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

  کسب درآمد 300هزار تومان در 60دقیقه

  کسب درآمد 300/000تومان در 60 دقیقه فقط کافیست 5دقیقه متن زیر را بخوانید تا با ارزش میلیونی این پکیج آشناشوید. اولین پکیج 100% تضمینی اشتغازایی در ایران با این پکیج استثنایی که میلیونی ارزش دارد، شما میتوانید به صورت کاملا تضمینی از شر بیکاری خلاص شوید. و ما به شما قول میدهیم ...

  تجربه شخصی من در درمان زود انزالی (انزال زودرس) در

  من همه روش های درمان زودانزالی را تجربه کردم و شرح تجربه های خودم را در سایت به طور مفصل درج کرده ام تا اینکه در نهایت روش درمان قطعی زودانزالی را پیدا کردمروشی که نه تنها به طور کامل این مشکل را حل کرد بلکه طعم واقعی لذت رابطه جنسی را به من چشاند و از آن موقع بود که فهمیدم ...

  دانلود کتاب حقوق ثبت (اسناد و املاک) - غلامرضا

  دانلود کتاب حقوق ثبت (اسناد و املاک) - غلامرضا

  دانلود کتاب حقوق ثبت (اسناد و املاک) غلامرضا شهری منبع رشته حقوق دانشگاه پیام نور شامل 238 صفحه pdf ...

  نمونه سوالات آزمون موسسه امام خمینی (ره)

  نمونه سوالات آزمون موسسه امام خمینی (ره)

  مجموعه ای از کاملترین نمونه سوالات آزمون موسسه امام خمینی که با فرمت pdf ذخیره شده است را برای شرکت کنندگان عزیز این آزمون آماده دانلود نمودیم.همانطور که میدانید برای شرکت در هر آزمونی مرور سوالات آزمون های دوره های گذشته میتواند نقش بسزایی در قبولی شما در آزمون داشته باشد با ...

  کسب درآمد 600 هزار تومان در کمتر از 60 دقیقه

  کسب درآمد 600 هزار تومان در کمتر از 60 دقیقه

  سلام در دنیای اینترنت خیلی از آدم ها هستند که دوست دارند کسب درآمد کنند و به خیلی چیزها و ایده ها فکر میکنند . همه ما دوست داریم در کمترین زمان بهترین درآمد را داشته باشیم مثلا یک فرد به طور میانگین اگر 12 ساعت کارکند و شیفت هم باشد میتواند در روز 40000 تومان درآمد کسب کند که خوب بد ...

  آموزش رایگان کسب درآمد از سایت الیمپ

  آموزش رایگان کسب درآمد از سایت الیمپ

  برای رفتن به سایت الیمپ کلیک کنید برای شناخت کار با اندیکاتور binary و کسب درآمد از سایت الیمپ ما ویدیو های اموزشی برای شما تهیه کردیم تا دوستان از صفر تا صد با این روش کار آشنا شوند مراحلی که شما یاد خواهید گرفت .. آموزش ثبت نام در سایت الیمپ و وب مانی - آموزش شارژ ...

  تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

  تماس و پیامک ناشناس و رایگان با شماره

  برنامه تماس و ارسال پیام رایگان به دیگران با شماره ناشناس به صورت کاملا رایگان بدون نیاز به روت اگر هدف شما، کسب درآمد می باشد، حتما توصیه می کنیم کانال زیر رو تو تلگرامتون ببینید. لازم نیست عضو کانال بشین. عبارت Miliooni@ رو توی جستجوی تلگرامتون بزنید و روی کانال باز ...

  کسب درآمد در هر 3 دقیقه 5000 تومان

  کسب درآمد در هر 3 دقیقه 5000 تومان

  برای اینکه از همین امروز صاحب کسب و کار میلیونی شوید کافی است فقط چند دقیقه وقت بگذارید و توضیحات زیر را بخوانید. کسب درآمد میلیونی بدون نیاز به اینترنت شما توسط این پکیج می توانید در هر سه دقیقه ۵ هزار تومان درآمد کسب کنید. اگر شما فرد بیکاری هستید ؟ اگر ...  تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "" می باشد